آشنایی با متخصصین

با پزشکان مجرب و متخصص نیکان آشنا شوید.

  • پزشک عمومی
  • دندانپزشک
  • فیزیوتراپی
  • قلب و عروق
  • متخصص اطفال
  • متخصص تغذیه
  • متخصص داخلی

هومن ثابت

فیزیوتراپی

مهسا صفرعلی زاده

دندانپزشک

عاطفه غفاری

فیزیوتراپی

دکتر هاله شادروان

پزشک عمومی

دکتر مهین ترابی

متخصص تغذیه

دکتر مریم صمدی‌فر

متخصص داخلی

دکتر علی جعفری آزاد

پزشک عمومی

دکتر شهرزاد آذری‌نیا

قلب و عروق

دکتر سید جواد جوادزاده

پزشک عمومی

دکتر حانیه نظری

دندانپزشک

دکتر بهزاد بهمن‌نیا

دندانپزشک

دکتر ایرج اکبری

پزشک عمومی

دکتر الهام نظری

دندانپزشک

دکتر اسرافیل محبوبی

متخصص اطفال

image 3 rtl

آرامش و اعتماد در تشخیص و درمان را در نیکان تجربه کنید...

اولویت ما

رضایت مراجعین از خدمات تشخیصی و درمـانی مناسـب و جلـب اعتماد او اولویت اصلی ماست.

چشم‌انداز ما

برآنیم که مجموعه‌ای توانمند در عرصه پزشکی باشیم تا نام ما موجب آرامش خاطر ساکنین این شهر باشد.

تعهد ما

حفظ و صیانت از حقـوق مراجعیـن و ارائه خدمـات مطلوب، رسالت و وظیفه اصلی ماست.

booking pattern 2 1

خدمات مجتمع درمانی نیکان

مجتمع درمانی نیکان انواع خدمات تشخیصی و درمانی را در بخش‌های مجزا و متنوع، در خود جای داده است.

گالری کلینیک ما

توضیحات تصویر

توضیحات تصویر

توضیحات تصویر

توضیحات تصویر

توضیحات تصویر

توضیحات تصویر

ما کجا هستیم؟

اخبار و مقالات